директор Полозова Светлана Анатольевна

                                                 

 

Назначен Приказ №68-лс      от  16 августа 2017 года.

Часы приёма:  вторник    с 9-00 до 12-00

                            пятница  с 15-00 до 17-00   

Телефон: 839551-31608

                                        Завуч школы Голощапова Вера Вячеславовна

                                              

Назначена Приказ №  3      от 8 февраля 2012 гола.

Телефон: 839551-31608